Get Your Business Started With Flat Responsive

  Use Flat Responsive theme to create your business website as it is SEO optimized.
  Enjoy the flexibility in design and functionality provided by this theme.

  Get Theme

  Sesi 247 Resource Sharing Tips and Tricks Document Delivery and Resource Sharing…


  Sesi 247
  Resource Sharing Tips and Tricks Document Delivery and Resource Sharing

  Sesi ini berkongsi tentang tips perkongsian koleksi antara perpustakaan peringkat antarabangsa atau dalam negara dengan menggunakan teknologi.

  1. ILL – Inter Library Loan ini diuruskan oleh IFLA- Document Delivery & Resource Sharing

  2. Sesi perkongsian bagaimana setiap negara melaksanakan ILL , cabaran dan kepentingan ILL

  – tidak semua koleksi yang diperlukan oleh pengguna
  berada di perpustakaan, oleh itu perkongsian koleksi
  adalah jalan terbaik
  – perkongsiaan koleksi di peringkat antarabangsa
  adalah cara terbaik berkongsi budaya antara
  negara serta diplomasi yang paling berkesan.
  – ILL membina komuniti pengkaji seluruh dunia melalui
  perkongsian koleksi

  Sungguhpun begitu, lain padang lain belalang, pustakawan perlu tahu prosedur setap negara dalam perkongsian koleksi dari segi hak cipta dan perundangan yang berbeza. Termasuk juga dari segi surat menyurat dan emel.

  Panduan untuk ILL boleh dirujuk di-

  International Resource Sharing and Document Delivery; Principle and Guidelines for Procedure

  #ILFAWLIC2018  Source

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *