Get Your Business Started With Flat Responsive

    Use Flat Responsive theme to create your business website as it is SEO optimized.
    Enjoy the flexibility in design and functionality provided by this theme.

    Get Theme

    Project-Based Learning

    Pembelajaran Berasaskan Projek via Literasi Maklumat Pembelajaran berasaskan projek memberi ruang kepada pelajar membina pengalaman dalam kumpulan, mengurus masa dan membuat persembahan atau pameran kepada rakan, pihak luar, ibu bapa dan masyarakat. Mereka akan lebih yakin bercakap di hadapan khalayak. Project-Based Learning Project-based learning is a dynamic classroom approach in